Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

                                                                       Protokół
                    ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota
                                                                z dnia 19.12.2018r.
 

W posiedzeniu uczestniczyli: Anna Jankowska- Cepak Zastępca Wójta Gminy Białe Błota, Monika Konopka Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS, Kamila Łączna p.o. dyrektora GCK, inspektor Adam Ryfa.
 
Tematem posiedzenia komisji było:
1.      Omówienie prowizorium budżetu na 2019 rok,
2.      Materiały na sesję,
3.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Omówienie projektu budżetu Gminy Białe Błota w części oświatowej, którego założenia przedstawił kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, radni zadawali pytania, na które wyczerpująco została udzielona odpowiedź. W sprawie zaplanowanych środków finansowych udzielono odpowiedź, że jest to kwota obniżona, ale porównywalna z tą z bieżącego roku. Poinformowano także radnych, że istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z użyczenia m. in. obiektu sportowego w Łochowie na organizację zawodów sportowych na poziomie „światowym”. W części kultura i dziedzictwo narodowe budżet zreferowała p.o. dyrektora GCK p. Kamila Łączna.
 
Ad. 2
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota 2018r.
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
Wniosek w sprawie paragrafu 2 dot. sąsiedztwa działek.
Głosowało 19 radnych.
15 radnych „za” wnioskiem, 2 „przeciw”, 2 radnych się „wstrzymało”
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym.
Głosowanie” 14 radnych „za”, 4 radnych „przeciw” 1 głos „wstrzymujący”
 
Ad. 3
Przypomnienie o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych i ich prawidłowym wypełnianiem wpisami zgodnie z pouczeniem. Przypomnienie złożył przewodniczący Rady Gminy.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
                                                                                  Prowadząca posiedzenie Komisji
                                                                                  Przewodnicząca Komisji Budżetu
                                                                                                    i Finansów
                                                                                              Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (20 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (20 grudnia 2018, 12:38:10)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (2 stycznia 2019, 09:48:34)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 529