Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie cz. 1

nagranie cz. 2

                                                                         Protokół
                      Ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
           z dnia 27.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, 
                                                                  ul. Centralna 27
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Radni Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik GOPS  p. Bogusława Bajgot, radni Rady Gminy Białe Błota oraz  mieszkańcy.
Na posiedzeniu Komisji obecnych było 19 radnych. 

Tematem posiedzenia komisji było:
1.      Omówienie materiałów na sesję.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1 Omówiono projekty uchwał w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych się „wstrzymało”.
 
- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Na posiedzeniu komisji omówiono zakres tematyczny uchwały związanej z inwestycjami niewygasającymi, które w roku 2018  nie zostały dokończone i będą  realizowane w roku 2019
15 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 4 radych się  „wstrzymało” 
 
Ad. 2 Sprawy bieżące.
W związku z tym, iż posiedzenie Komisji związane było z sesją nadzwyczajną, nie było potrzeby omawiać spraw bieżących.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                          Prowadzący wspólne posiedzenie  Komisji Rady Gminy
                                                                    Przewodniczący Komisji Gospodarki,
                                                                  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                                  Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (28 grudnia 2018, 09:54:43)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (15 stycznia 2019, 09:52:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427