PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.02.2019r. r. od godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 21.02.2019 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
            Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15:00. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1.      Aleksandra Lubońska przewodnicząca komisji
2.      Patrycja Harczenko radna gminy Białe Błota,
3.      Kamilla Grzelak radna gminy Białe Błota,
4.      Maria Wolsztyńska radna gminy Białe Błota,
5.      Jacek Krzyżanowski radny gminy Białe Błota,
6.      Magdalena Sznajder radna gminy Białe Błota
7.      Krasula Lucyna Skarbnik Gminy,
8.      Violetta Drążkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
9.      Kołodziejczak Krystyna Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
10.    Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych, 

Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy).
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska, która przywitała wszystkich przybyłych. Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków wchodzących w skład komisji oświaty co stanowi quorum niezbędne do podejmowania decyzji.

Tematyka:
1.      Funkcjonowanie GCK - oferta programowa, plan pracy i imprez kulturalnych na rok 2019,
2.      Sprawy bieżące i materiały na sesję.
 
Ad. 1
Głównym tematem komisji było przedstawienie koncepcji działania GCK przez Dyrektor Violettę Drążkowską w Białych Błotach. Prowadzono dyskusję na temat budżetu przeznaczonego na działania GCK i możliwościach jego wykorzystania. Violetta Drążkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach przedstawiła propozycję kalendarza wydarzeń kulturalnych na okres marzec 2019 r. – luty 2020 r., które mają się odbyć na rzecz mieszkańców gminy.
 
Ad. 2.1.
Przybyły na posiedzenie Radny Jacek Krzyżanowski złożył pismo dotyczące uwag mieszkańców Białych Błot przy ul. Czystej, na temat nocnego parkowania autobusów na terenie boiska szkolnego.
Komisję w trakcie jej trwania opuścili:

1.      Patrycja Harczenko radna gminy Białe Błota o godz. 14:33,
2.      Jacek Krzyżanowski radny gminy Białe Błota o godz. 14:38.

Ad. 2.2.
Dalszą część obrad komisji w sprawie omówienia materiałów na sesję połączono z obradami Komisji Budżetu i Finansów. 

Omówiono projekty uchwał na sesję rady gminy:
-        nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo,
-        nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo,
-        wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej,
-        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
-        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
-        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,
-        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 
                                                           Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
                                                                          Aleksandra Lubońska 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 marca 2019, 12:38:29)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (17 czerwca 2019, 08:19:14)
Zmieniono: dodanie nagrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331