Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 09.04.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 09.04.2019r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15:00.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji,
2. Patrycja Harczenko Radna Gminy Białe Błota,
3. Maria Wolsztyńska Radna Gminy Białe Błota,
4. Jacek Krzyżanowski Radny Gminy Białe Błota,
5. Anna Banaszek Radna Gminy Białe Błota,
6. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy Białe Błota,
7. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
8. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu,
9. Violetta Drążkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
10. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
11. Związki nauczycieli,
12. Mieszkańcy gminy.

Nieobecny 1 członek komisji:
- Kamilla Grzelak Radna Gminy Białe Błota,

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych, 
Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy). 
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji, która przywitała wszystkich przybyłych. 

Tematyka: 
1. Plan finansowy GCK w oparciu o plan merytoryczny, 
2. Sytuacja Oświaty w Gminie Białe Błota w związku z reformą i wygasaniem gimnazjów. 
  
Ad. 1.

Plan finansowy w Gminie Białe Błota w GCK w oparciu o plan merytoryczny. Została zaproszona dyrektor GCK Violetta Drążkowska. Dyrektor zaproponowała, aby środki sołeckie nie przechodziły przez GCK. Plan merytoryczny został przedstawiony na poprzedniej komisji. Radni otrzymali ksero planu finansowego GCK na rok 2019. 
Przychody ogółem: 1 123 712,88 zł 
Koszty ogółem 1 111 712,88 zł 
Prowadzona była dyskusja na temat planu finansowego. Radna Maria Wolsztyńska zadawała pytania o utrzymanie świetlic. Dyrektor GCK podniosła kwotę wynajmu świetlic z 300,00 zł na 450,00 zł. W świetlicy w Cielu planowany jest zakup pieca do zajęć z ceramiki. Kwota 178 000,00 zł ma zostać przekazana dla GCK w budżecie gminy wg. Planu finansowego. 

Ad. 2.
 
Przewodnicząca Aleksandra Lubońska Przeczytała porozumienie zawarte w dniu 24.01.2017 r. między wójtem, a dyrektorami szkół w Białych Błotach, oraz odpowiedzi wójta. Mieszkaniec gminy uważa, że powinien być przedstawiony regulamin, kryteria zwolnień powinny zostać przedstawione nauczycielom. 
Rozpoczęła się dyskusja na temat procedury zmiany nazwy szkoły w Białych Błotach po likwidacji gimnazjum. 

Wniosek radnych aby wójt złożył pismo w sprawie punktu w porozumieniu odnośnie nadania szkoły w Białych Błotach do końca zajęć dydaktycznych 
Głosowanie jednogłośne za. 

Wniosek o przekazanie regulaminu zwolnień przez dyrektora szkoły do końca okresu ruchu kadrowego, tj. do 31.05.2019 r. 
Głosowanie jednogłośne za. 

Wniosek o rozpatrzenie wszelkich możliwości wsparcia nauczycieli. 
Głosowanie jednogłośne za. 
 
 
                                                           Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
                                                           Aleksandra Lubońska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (18 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (18 czerwca 2019, 11:17:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419