Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.06.2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2
nagranie cz. 3

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 21.06.2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji,
2. Kamilla Grzelak Radna gminy Białe Błota,
3. Patrycja Harczenko Radna gminy Białe Błota,
4. Maria Wolsztyńska Radna gminy Białe Błota,
5. Jacek Krzyżanowski Radny gminy Białe Błota,
6. Wyszomirski Łukasz Radny gminy Białe Błota,
7. Bronisław Balcerowski Radny gminy Białe Błota,
8. Dariusz Fundator Wójt Gminy,
9. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
10. Michał Zdeb Gminne Centrum Kultury,
11. Agnieszka Płaczkiewicz Gminne Centrum Kultury,
12. Andrzej Wiekierak,
13. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Aleksandra Lubońska, która przywitała wszystkich przybyłych. 
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. Przewodnicząca Aleksandra Lubońska poinformowała o braku głosu w wizji z winy Urzędu Gminy Białe Błota. 
Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy). 

Tematyka: 
1. Plany na wakacje, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Białe Błota, 
2. Materiały na sesję, 
3. Sprawy bieżące. 

Ad. 1. W dniu dzisiejszym zostały omówione półkolonie letnie 2019 w szkole w Białych Błotach oraz w Łochowie. W Przyłękach nie będą odbywać się zajęcia ze względu na brak zainteresowania. 
W Białych Błotach będą zorganizowane półkolonie dla 140 dzieci – 12 opiekunów w terminie 1 – 12.07.2019 w kwocie 250 zł. 
W szkole w Łochowie półkolonie zostaną zorganizowane w dniach 15-26.07.2019 r. w odpowiedniej kwocie co do terminów. Pan Michał Zdeb z GCK przedstawił program półkolonii. 

Ad. 2. Wniosek radnego Łukasza Wyszomirskiego o przygotowanie planu opieki nad dziećmi przez GCK w czasie wakacji. 

Komisja nie zwiększyła kwoty na święto gminy w 2019 r. Kolejne spotkanie odbędzie się 02.07.2019 godz. 15:00 odnośnie budżetu na ww. święto. 

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak omówiła zmiany w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota. Po tym nastąpiła dyskusja. 

Wniosek Radnej Marii Wolsztyńskiej o zabezpieczenie środków z ul. Gwarnej i ul. Judyma. 

Wniosek Komisji o konsultowanie zmian w budżecie wraz z radnymi gminy. 

Wniosek Radnego Jacka Krzyżanowskiego o wykonanie audytu zewnętrznego oświaty gminy Białe Błota. 
5 głosów za 

Omówienie przez Kierownika Andrzeja Wiekieraka uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZWiUK. 

Ad. 3. Pilna sprawa do omówienia: regulacja wynagrodzenia pracowników oświaty. 
W tym temacie zabrał głos Wójt Gminy. W tym zakresie spotkanie z nauczycielami odnośnie wynagrodzenia po sesji. Podniesienie wynagrodzenia jest konieczne. Wysokie wyniki uczniów powinny być jednym z czynników przyczyniających do podwyżki – dodatku motywacyjnego. Trwają obliczenia jakie skutki finansowe z tego tytułu poniosłaby gmina. 

Zdaniem wójta stać nas na podniesienie wynagrodzeń w odniesieniu do „skarbu” gminy. 
Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu po uwzględnieniu środków, które zostały ze strajku kwietniowego jest możliwość podniesienia pensji, jednak jest to maksymalna granica finansowa. 

Radna Maria Wolsztyńska, uważa że od dłuższego czasu omawiane są kwestie związane ze strajkiem
i organ wykonawczy nie robi nic w tej kwestii. Proponuje żeby oszczędności szukać w zajęciach wychowania fizycznego i zmianie grup na tych zajęciach. Propozycja audytu wewnętrznego. Rozmowy dotyczące liczebności uczniów na zajęciach sportowych w odniesieniu do ilości grup. Dyskusja została zamknięta. 

Omówienie planu finansowego święta gminy Białe Błota. 
                                                          
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
                                                                Aleksandra Lubońska
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (16 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (16 lipca 2019, 11:34:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409