Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.09.2019 r., od godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
  


Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 20.09.2019 r., od godz. 12.00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Lubońska, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Krzyżanowski, radna Anna Banaszek Kierownik referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, kierownik referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Sonia Topolewska. 
  
Temat posiedzenia Komisji: 
1. Sprawy bieżące, 
2. Materiały na sesję. 
  
Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska otworzyła posiedzenie. 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekty uchwał kierowane na najbliższą sesję rady gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Ponadto zostały omówione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Przewodnicząca Aleksandra Lubońska zadała pytanie Pani Krystynie Kołodziejczak czy są możliwości zwiększenia budżetu reprezentacyjnego Rady Gminy Białe Błota. Pani Krystyna Kołodziejczak poinformowała, że trzeba wskazać środki do przeniesienia. 
  
Wniosek radnej Aleksandry Lubońskiej: 
  
Przenieść 5000,00 zł na funkcję reprezentacyjną Rady Gminy. 
  
4 głosy za 
1 osoba nieobecna 
  
Wniosek zostanie odczytany na Sesji Rady Gminy 
  
Na posiedzenie komisji przybyła kierownik referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Sonia Topolewska, która omówiła inwestycje związane z budową dróg. Ulica betonowa uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 50 %. Ulica Azalowa jest na liście rezerwowej jeśli chodzi o uzyskanie dofinansowania. Ulice Chełmska Chmielarska 
  
  
  
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
  
Przewodnicząca Komisji 
                                                                       
  Aleksandra Lubońska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 08:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393