Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o zamiarze  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. 
                   
1.  Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców Gminy Białe Błota na temat potencjalnego udostępnienia przestrzeni dachowej z przeznaczeniem na budowę infrastrukturę teletechniczną zewnętrznemu operatorowi. 
  
2.  Środki pieniężne zgromadzone z tytułu dzierżawy przestrzeni dachowej zostaną przekazane na  fundusz szkolny z przeznaczeniem na edukację uczniów z zakresu robotyki oraz programowania.  
                   
3.  Konsultacje przeprowadzone będą  w okresie od 07.01.2019 rok do 21.01.2019 rok, w formie: 
  
·   zebrania uwag w formie papierowej, ankiety dostępne w siedzibie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Białych Błotach oraz Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Białe Błota. 
·   zebrania uwag w formie elektronicznej  w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Białe Błota w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka "Konsultacje". 
  
Formularz dostępny jest  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Wypełnione formularze można dostarczyć: 
  
·   drogą elektroniczną na adres: KONSULTACJE@BIALEBLOTA.EU 
·  bezpośrednio do Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w Białych Błotach, lub do Sekretariat Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Centralna 27  
  
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pana Marka Jakubowskiego w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota pokój nr 10 lub pod telefonem 52 323-90-85  
  
Formularz konsultacyjny jest dostępny pod adresem: 
  
Do pobrania: karta konsultacyjna.rtf (606kB) plik

Informujemy, że przewidziano dużur osoby z ramienia Inwestora, która będzie w stanie udzielić odpowiedzi  na pytnia związane z tematyką oddziaływania na środowisko.
Dyżur odbędzie się dnia 10 stycznia 2019 roku  w budynku B Szkoły Podstawowej w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a, sala 100 między godzinami 17:30 - 19:00 


metryczka


Wytworzył: Marek Jakubowski (7 stycznia 2019)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 stycznia 2019, 15:06:01)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 stycznia 2019, 10:59:38)
Zmieniono: dodano informację o zmianie sali dyżuru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1843