Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenie nr 1/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 277, poz. 2815) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą RGK.0007.194.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 158); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.122.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Gminy Białe Błota  zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012,  poz. 2122 ).
2. ) Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 6 uchwały Nr  RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 277, poz. 2815), który stanowi: 
"§  6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (88kB) pdf  


obwieszczenie traci moc w związku z podjętę uchwałą nr RGK.0007.60.2014 z dnia  24.04.2014 r.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (2 kwietnia 2014, 08:20:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:36:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 967