Obwieszczenia nr 2/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenia nr 2/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 663) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.41.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 997); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.21.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013, poz. 1058 ).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 4 uchwały nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 663), który stanowi: 
"§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (45kB) pdfUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1258 z dnia 2014-04-10

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (2 kwietnia 2014, 08:28:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:37:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992