OBWIESZCZENIE nr 3/2014 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE nr 3/2014
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorksiego z 2011 r. Nr 98, poz. 776) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 25 kwietnia 2012 r., poz. 996).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 6 uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorksiego z 2011 r. Nr 98, poz. 776), które stanowią: 
„§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (90kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.
1259 z dnia 2014-04-10

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (2 kwietnia 2014, 08:30:20)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:39:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 896