Obwieszczenie Nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 5/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 251, poz. 2393) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.114.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 2120); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.7.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r. poz. 435).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 17 uchwały nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 251, poz. 2393), który stanowi:  "§  17. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.". 
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (73kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.
1488 z dnia 2014-05-06


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:30:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:41:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 965