Obwieszczenie Nr 6/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 6/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 poz. 151 z dnia 31 stycznia 2012 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.103.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr z 2012, poz. 1868 z dnia 14 września 2012 r.)
2) uchwałą Nr RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012, poz. 2124 z dnia 10 października 2012 r.)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 6 uchwały nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 poz. 151 z dnia 31 stycznia 2012 r.). 
„§ 6. § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut
Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (94kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840