Obwieszczenie Nr 7/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 7/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 153, poz. 2040) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.156.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012 r., poz. 3421); 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 3 uchwały Nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 153, poz. 2040), który stanowi:  "§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.". 
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (739kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.
1489 z dnia 2014-05-06

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:39:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:42:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1002