Obwieszczenie Nr 8/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Nr 8/2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r., Nr 277 poz. 2814) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.133.2012  Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 2670); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.127.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013, Nr 4050).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 5 uchwały nr RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r., Nr 277 poz. 2814), który stanowi:   "§  5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r ." 
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (517kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.
1490 z dnia 2014-05-06


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 kwietnia 2014, 14:44:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 maja 2014, 13:44:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856