Obwieszczenie Nr 10/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 10/2014 
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 98, poz. 777) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr RGK.0007.139.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października            2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 2672); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.92.2013  Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r.,  poz. 2784 ).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 17 uchwały  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r. Nr 98, poz. 777), który stanowi: 
"§  17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut
Załącznik : plik do pobrania (63kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (4 czerwca 2014, 07:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011