Obwieszczenie Nr 12/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r

OBWIESZCZENIE NR 12/2014*
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r., poz. 1367) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr RGK.0007.102.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2013r., poz. 3348)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 5 uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r., poz. 1367), który stanowi: 
" § 5 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut
Załącznik:
plik do pobrania (44kB) pdf

* Traci moc obwieszczenie z dniem 01.01.2016 r. w związku z uchwałą nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Blota z dnia 27 maja 2015 r. w  sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 09:00:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 czerwca 2015, 10:28:18)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954