Obwieszczenie Nr 13/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014 r

Obwieszczenie Nr 13/2014*
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 września 2014 r.
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r., poz. 1365) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr RGK.0007.101.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota  ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2013r., poz. 3347)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 19 uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r., poz. 1365), który stanowi:  " § 19 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji z wyjątkiem § 5 pkt 1, 2, 3, 4 § 6 ust. 1, ust. 2, § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, § 11 pkt 2b, pkt 3 a, b, pkt 4b, pkt 5, pkt 6b, pkt 7b, pkt 8b, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, który wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik plik do pobrania (71kB) pdf

* Traci moc  uchwała z dniem 01.01.2016 r. w związku z uchwałą nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Blota z dnia 27 maja 2015 r. w  sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porząku na terenie gminy Białe Błota.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (2 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (2 października 2014, 15:07:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 czerwca 2015, 10:39:02)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 963