TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - luty 2019 r.

Poszczególne Komisje Rady Gminy Białe Błota odbędą posiedzenia w dniach:
 
Komisja Rewizyjna  

termin: 
6.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
tematyka:
1.Złożenie wyjaśnień przez Pana Jana Jaworskiego w sprawie niewydatkowanej kwoty przeznaczonej na budowę oświetlenia w Gminie Białe Błota w 2018r.
2.Podjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku Pana radnego Sławomira Ossowskiego dotyczącego odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Sławomira Ruge.
3.Sprawy bieżące.
4.Wolne wnioski i zapytania.

termin:
20.02.2019r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka:
1. Kontrola wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017 realizowanych przez Referat Dróg i utrzymania PSZOK,
2. Kontynuacja kontroli rozpoczętych,
3. Sprawy bieżące,
4. Wolne wnioski i zapytania
  

Komisja Skarg Wniosków i Petycji      

termin:
11.02.2019r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka:
1. Sprawy bieżące

termin:
25.02.2019r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka:
1.Materiały na sesję
2.Sprawy bieżące
 
 
Komisja Budżetu i Finansów 

termin:   
21.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka:
1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji i poniesionymi wydatkami na ich realizację w 2018 r i przygotowanie do realizacji inwestycji w 2019 r.
2. Sprawy bieżące 

 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 

termin:
22.02.2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
tematyka:
1.Informacja wójta gminy Białe Błota w sprawie wykonanych inwestycji w roku 2018
2.Plan realizacji oświetlenia 2019
3.Wolne wnioski, pytania

  
Komisja Oświaty i Kultury 

termin:
21.02.2019r. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka:
1. Funkcjonowanie GCK - oferta programowa, plan pracy i imprez kulturalnych na rok 2019
2. Sprawy  bieżące i materiały na sesję
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 
termin:
19.02.2019r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

tematyka: 
1. Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego Ikar oraz realizacja umowy z gminą Białe Błota
2. Opiniowanie uchwał na sesję
3. Sprawy bieżące 

Komisja Doraźna do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 

termin:
7.02.2019 r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (31 stycznia 2019)
Opublikował: Dominika Kowalska (31 stycznia 2019, 12:09:25)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (6 lutego 2019, 15:10:03)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 572