TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA -kwiecień 2019 r.

Poszczególne Komisje Rady Gminy Białe Błota odbędą posiedzenia w dniach:


Komisja Rewizyjna 


termin: 
24.04.2019 r.  godz. 15.00 

tematyka:
1) Kontynuacja kontroli rozpoczętych w poprzednim kwartale.
2) Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota.
3) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4) Wolne wnioski i zapytania.
 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji  
termin:
23.04.2019 r o godz. 15.00
 
tematyka:
1)Sprawy bieżące
2)Materiały na sesję
 
Komisja Budżetu i Finansów
 
termin:
25.04.2019 r. o godz. 15.00
 
tematyka:
1)Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I kwartał 2019 r.
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy.
3) Sprawy bieżące.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
termin:
22.04.2019r. o godz. 13.00
 
tematyka: 

1) Cmentarz komunalny w Białych Błotach – zagadnienia problemowe na 2019 rok.
2) Informacja o realizacji planu akcji zimowej 2018/2019, stanie dróg w zimie oraz stanie chodników dla pieszych.
3) Informacje o ilości wniosków przedłożonych o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów na skutek złej nawierzchni za rok 2018 oraz wnioski załatwione pozytywnie – wysokość zatwierdzonych odszkodowań.
4) Materiały na sesję.
5) Wolne wnioski, pytania.
 
Komisja Oświaty i Kultury
 
termin:
9.04.2019 r. o godz. 15.00
 
tematyka:
1) Sytuacja Oświaty w Gminie Białe Błota w związku z reformą i wygasaniem gimnazjów.
2) Plan finansowy GCK w oparciu o plan merytoryczny.
 
termin:
25.04.2019 r. o godz. 13.00
 
tematyka:
 
1)Problemy i bolączki placówek oświatowych w Gminie Białe Błota.
2)Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.
 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 
termin:
23.04.2019r. o godz. 10.00
 
tematyka:
1)Wizyta w placówkach: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb”, Zakład Aktywności Zawodowej, Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia”- Komisja wyjazdowa.
2) Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy.
3) Materiały na sesję.
4) Sprawy bieżące.
 
 
Komisja doraźna do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
 
termin:
9.04 2019 r. o godz. 15.00 w budynku przy ul. Guliwera 4a
 
tematyka:
 
1)Prace nad Statutem.  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (29 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (29 marca 2019, 11:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479