TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – sierpień 2019 r.

Komisja Rewizyjna

termin: 
21.08.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.  

tematyka: 

1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych,
2. Kontrola problemowa w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok.
3. Kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r.,
4. Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

termin: 
26.08.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.  

tematyka: 

1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska

termin: 
19.08.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.  

tematyka: 

1. Cmentarz komunalny w Białych Błotach – zagadnienia problemowe, stan bieżący, Wyjazd komisji na czynności w terenie: cmentarz, Kruszyn Krajeński, planowany budynek Urzędu Gminy.


Komisja Oświaty i Kultury

termin: 
26.08.2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

tematyka: 

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego,
2. Materiały na sesję,
3. Sprawy bieżące.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 
termin: 
20.08.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

tematyka: 

1. Rozpoznanie możliwości utworzenia Domu Dziennego Pobytu Senior + oraz omówienie działalności Klubu Seniora na terenie Gminy Białe Błota,
2. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów

termin: 
22.08.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

tematyka:
 
1. Informacja nt. przygotowania szkół pod względem  finansowym i technicznym do roku szkolnego 2019/2020, 
2. Materiały na sesję,
3. Wolne wnioski.
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (19 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (19 lipca 2019, 09:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579