TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – wrzesień 2019 r.

Komisja Rewizyjna

termin: 
11 września 2019, godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych
2. Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia finansowego aportów przekazanych z budżetu gminy do ZWiUK sp. z o.o. w roku budżetowym 2018
3. Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


termin: 
23 września 2019, godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1. Sprawy bieżące 
2. Materiały na sesję

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska

termin:
16 września 2019, godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1. Bezpieczeństwo na terenie gminy Białe Błota - spotkanie z komendantem komisariatu Policji Białe Błota, wysłuchanie sprawozdania oraz planów krótko i długoterminowych
2. Materiały na sesję
3. Wolne wnioski, pytania

Komisja Oświaty i Kultury

termin: 
20 września 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

termin:
17 września 2019, godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 
 
1. Spotkanie z członkami organizacji pozarządowych, grup i osób zajmujących się problemami osób starszych i dojrzałych
2. Materiały na sesję
3. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu i Finansów

termin: 
19 września 2019, godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2019 r. na podstawie sprawozdania opisowego
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję
3. Wolne wnioski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (23 sierpnia 2019, 09:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495