TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – październik 2019 r.

 

Komisja Rewizyjna
termin:

23.10.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka: 
 
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych
2. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 roku.
3. Kontrola wydatkowania środków przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach w zakresie kosztów związanych z organizacją Święta Gminy w roku 2019
4. Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
termin:

28.10. 2019, godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka: 
 
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska
termin: 
 
21.10.2019 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka: 
 
1. Komisja wyjazdowa- Kruszyn Krajeński. Analiza potrzeb Sołectwa.
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.
 
Komisja Oświaty i Kultury
termin: 

28.10.2019r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka: 
 
1.Sprawozdanie z imprez plenerowych GCK
2.Materiały na sesję
3.Sprawy bieżące
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
termin: 

22.10.2019r.,  godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka:
 
 
1.Propozycje Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu do projektu budżetu na rok 2020
2.Materiały na sesję
3.Sprawy bieżące
 
Komisja Budżetu i Finansów
termin: 

24.10.2019 r. Godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka: 
 
1.Przedstawienie przez ZWiUK na jakim etapie jest projekt rozbudowy magistrali wodociągowej do Przyłęk i Łochowa wraz z modernizacją stacji.
2.Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję.
3.Sprawy bieżące.
4.Wolne wnioski.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (26 września 2019, 08:14:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402