TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – Styczeń 2020 r.

Komisja Rewizyjna 

termin: 

20.01.2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1.  Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
2.  Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 r, jakie zostanie przedłożone Radzie Gminy na sesji rady gminy do końca stycznia.
3.  Kontynuacja kontroli rozpoczętych
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

termin: 

20.01.2020 r. godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska 

termin: 
 
20.01.2020 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1.   Analiza budżetu na rok 2020
2.   Plan realizacji inwestycji drogowych 2020
3.   Materiały na sesję.
4.   Wolne wnioski, pytania.
 
Komisja Budżetu i Finansów 

termin: 
 
16.01.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1.Podsumowanie prac Komisji Budżetu i Finansów za 2019 rok.
2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące – wolne wnioski.
 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 
 
termin:

 
20.01.2020 r. godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (2 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (2 stycznia 2020, 08:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414