TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – Marzec 2020 r.

Komisja Rewizyjna
termin:

18.03.2020 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych
2. Kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019 r. w porównaniu do II półrocza 2018 r.
3. Kontrola wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
termin:

30.03.2020 r. godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.  
 
tematyka:
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska
termin:

23.03.2020 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Stan i problematyka rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej
2. Status wniosków o dofinansowanie oświetlenia z ZIT (oraz innych źródeł) oraz dofinansowania na budowę dróg gminnych
3. Materiały na sesję.
4. Wolne wnioski, pytania.
 
 
Komisja Budżetu i Finansów
termin:

26.03.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1.Wstępne zapoznanie się z wykonaniem budżetu za 2019 rok i WPF za 2019 rok.
2.Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące – wolne wnioski.
 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu  
termin:

30.03.2020 r. godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (19 lutego 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (19 lutego 2020, 11:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412