TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – Kwiecień 2020 r.

Komisja Rewizyjna 

termin:

29.04.2020 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Zakończenie kontroli problemowej związanej z wydatkowaniem środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w II półroczu 2018 w porównaniu do II półrocza 2019 oraz zakończeniem kontroli problemowej związanej z wydatkami ponoszonymi przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019.
2. Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota.
3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
4. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
5. Sprawy bieżące.
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu  

termin:

28.04.2020 r. godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
tematyka:
1. Kalendarz imprez sportowych na rok 2020,
2. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych na Orlikach, przez GOPS i GCK,
3. Sprawozdanie z działalności biblioteki,
4. Sprawy bieżące.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (24 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (24 kwietnia 2020, 11:12:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408