TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – maj 2020 r.

Komisja Rewizyjna
termin: 
 
20.05.2020 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

tematyka:
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych 
2. Omówienie Raportu o stanie Gminy. 
3.Podsumowanie raportu związanego z wotum zaufania i przygotowanie Uchwały dot. tej procedury, 
4.Opracowanie i wystąpienie z wnioskiem do RIO w Bydgoszczy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za rok 2019. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi, 
5.Sprawy bieżące. 
  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
termin: 

26.05.2020 r., godz. 16:00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach
tematyka: 
 
1. Sprawy bieżące
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska
termin: 

18.05.2020 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
tematyka: 
  
1.Rozbudowa ujęcia wody w Cielu oraz sieci wodociągowej na terenie gminy – stan obecny i planowany, finansowanie, terminy realizacji, 
2.Stan realizacji inwestycji za I kwartał 2020 roku, 
3.Stan realizacji drogi ekspresowej S5/S10 na odcinku Białe Błota – Lisi Ogon oraz Białe Błota w kierunku na Poznań do granicy gminy, 
4.Materiały na sesję – jeśli będą, 
5.Wolne wnioski, pytania. 

Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
termin: 

26.05.2020r., godz. 15.00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach

tematyka: 

1.Problematyka funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie Białe Błota, 
2.Sprawozdanie GOPS z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 
3.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota, 
4.Finansowe oraz merytoryczne sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w Gminie Białe Błota, 
5.Sprawy bieżące. 
 
Komisja Budżetu i Finansów
termin: 

21.05.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.

tematyka: 

1.Zapoznanie ze sprawozdaniem budżetowym za 2019 rok, 
2.Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (30 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (30 kwietnia 2020, 08:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475