Informacja dot posiedzeń Komisji Rady Gminy Białe Błota

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
termin:
07.05.2020 r. godz. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach
 
tematyka:   
1.  Uzyskanie informacji od przedstawicieli Urzędu Gminy Białe Błota na temat przedmiotowego postępowania.
2.  Przedstawienie aktualnego stanu wyrobiska przez Radnych i Mieszkańców zorientowanych w temacie.
3.  Wolne wnioski i dyskusja.
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

termin:
12.05.2020 r. godz. 13:30 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach 

tematyka:
1.  Rozpatrzenie skarg. 
 
 
Komisja Rewizyjna
 
termin:
13.05.2020 r. godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a
 
tematyka:
1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2. Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
3. Opracowanie Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2019 r. oraz głosowanie nad uchwałą.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (4 maja 2020, 13:45:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577