TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA – czerwiec 2020 r.


 
Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Termin: 
01.06.2020 r. godz. 15.00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach 
 
Tematyka: 
Plan rozwoju  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 
Komisja Rewizyjna 
 
Termin:
09.06.2020 r. godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
Tematyka:
1. Analiza i opiniowanie Raportu o stanie Gminy za rok 2019 na podstawie przedłożonego dokumentu,
- dyskusja
2. Opracowanie Uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białe Błota za 2019 rok,
3. Sprawy bieżące.
 
Termin:
24.06.2020 r. godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 

Tematyka:
1.Kontynuacja kontroli rozpoczętych,
2.Przygotowanie materiałów na sesję związanych z procedurą absolutoryjną dla Rady Gminy,
3.Sprawy bieżące.
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Termin:
22.06.2020 r. godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a. 
 
Tematyka:
1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, i Środowiska 

Termin: 
22.06.2020 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.  
 
Tematyka:
1.Plan remontowy szkół na terenie gminy w okresie wakacyjnym,
2.Stan realizacji działań i projektów antysmogowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu wymiany pieców (gmina)oraz „Czyste powietrze” (rząd),
3.Status wniosków o dofinansowanie oświetlenia z ZIT (oraz innych źródeł) oraz dofinansowania na budowę dróg gminnych,
4.Materiały na sesję,
5.Wolne wnioski, pytania.
 
Komisja Budżetu i Finansów 

Termin:
25.06.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.  
 
Tematyka:
1.Zapoznanie z realizacją i rozliczeniem inwestycji, które były zakwalifikowane jako środki niewygasające z terminem realizacji do końca czerwca,
2. Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał,
3.Sprawy bieżące. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu  

Termin:
22.06.2020 r. godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.  
 
Tematyka:
1.Organizacja wypoczynku letniego 2020 dla dzieci z gminy Białe Błota,
2.Ocena obiektów sportowych pod kątem przygotowania do sezonu letniego 2020,
3.Plan opieki nad dziećmi w czasie wakacji przez GCK,
4.Sprawy bieżące
5.Materiały na sesję

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (28 maja 2020, 12:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333