Posiedzenia Komisji Rady Gminy Białe Błota sierpień 2011 r.

Komisja Rewizyjna 


09.08.2011 r. godz. 14:00 - kontrola Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

22.08.2011 r. godz. 11 :00 - przegląd zaawansowania inwestycji, sprawy bieżące

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

22.08.2011 r. godz. 14:30 - analiza konsultacji dotyczących zmiany organizacji kultury na terenie Gminy Białe Błota, materiały na sesję
29.08.2011 r. godz. 14:30 -analiza wdrażania uchwały w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011-2015

Komisja Budżetu i Finansów

23.08.2011 r. godz. 14:30 - wydatki szkół na remonty w 2011, koszty dowożenia dzieci do szkół, materiały na sesję

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 lipca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 lipca 2011, 12:44:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (4 sierpnia 2011, 10:46:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287