PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - I KWARTAŁ 2012 ROKU

Plan Pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na I kwartał 2012 r.

Lp
DATA
TEMATYKA
Uczestnicy
1
23.01.2012
- Rozpatrzenie wniosków wpływających  do komisji; Omówienie spraw dotyczących   ochrony środowiska; Sprawy bieżące.z udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy
2
20.02.2012
Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji; Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa w Gminie; Sprawy bieżące.
z udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy
326.03.2012
Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji; Przegląd zaawansowania bieżących inwestycji; sprawy bieżącez udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy 
 
  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2012 r. LP
DATA
TEMATYKA
1
styczeń 2012
rozpatrzenie skargi redaktor naczelnej "Głosu Białych Błot" Marzanny Kreja; przeprowadzenie kontroli z wniosku "MUROWANIEC" Sp. z o.o.
2
luty 2012
kontrola przychodów z tytułu podatków
3
marzec 2012
kontrola wydatków GZEAS za 2010 r., ponoszonych przez gminę. 
 Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2012 r. 


LP
DATA
TEMATYKA
1
10.01.2012 g. 15.00

  Sprawozdanie Wójta z prowadzonych spraw sądowych i związane z tym zobowiązania na 2012 rok wobec wnoszących roszczenia; odszkodowania za drogi; niewypłacone należności inwestycyjne i inne.
2
23.01.2012 g. 15.00
rozliczenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w uwzględnieniem poszczególnych miejscowości i rozbiciu na poszczególne wydatki; materiały na sesję
3
07.02.2012 g. 15.00
  ściągalność podatków i umorzenia za 2011 r.; zapoznanie się z przygotowaniem finansowym i organizacyjnym nowo powstającego żłobka w Łochowie.
4
20.02.2012 g. 15.00
zapoznanie z budżetem oświaty; wydatki inwestycyjne oświaty; materiały na sesję
5
13.03.2012 g. 15.00
wykonanie budżetu za 2011 rok; sprawozdanie w sprawie inwestycji ze środków niewygasających i ich realizacja.
6
20.02.2012 g. 15.00
zapoznanie się z harmonogramem wydatków Ośrodków Kultury (Ośrodka Kultury) i ich wydatkowania za I kwartał; materiały na sesję.


Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na I kwartał 2012 r. 


LP
DATA
TEMATYKA
1
styczeń 2012
oferta zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota (szkoły, świetlice, orliki, ośr. kult.); zapoznanie z projektami uchwał; sprawy bieżące.
2
luty 2012
kalendarz imprez sportowych na 2012r.(koordynator sportu); kalendarz imprez kulturalno-oświatowych na 2012r. (ośr. kult.); strategia rozwoju sportu (koordynator sportu).
3
luty 2012
sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii; zapoznanie z projektami uchwał.
4
marzec 2012
zweryfikowane plany merytoryczne klubów sportowych po przyznaniu środków z budżetu gminy w ramach konkursu ofert; plany finansowe na 2012r. ( ośr. kult., GOPS, szkoły, przedszkole, GZEAS) zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji z budżetu gminy
5
marzec 2012
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 (Wójt, Sekretarz, Skarbnik); materiały na sesję; sprawy bieżące. 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 16:13:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274