PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH W KWIETNIU 2012 R.


Posiedzenia Komisji – kwiecień 2012 r.
 
I. Komisja Rewizyjna (kwiecień)
 • Kontrola GZEAS
 • kontrola wydatków Urzędu Gminy 2011 i 2012 rok


II. Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

13.04.2012 godz, 14:00

 • plany zagospodarowania przestrzennego


23.04.2012 godz. 13:00

 • rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji
 • omówienie zaawansowania planowanych inwestycji
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • sprawy bieżące

III. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu

16.04.2012 godz. 13:00

 • zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
 • plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji z urzędu gminy oraz sprawozdanie finansowe podmiotów, które korzystały z dotacji w 2011 r.
 • sprawy bieżące

23.04.2012 godz, 15:00

 • ocena zasobów pomocy społecznej - GOPS
 • zaopiniowanie projektów uchwał na sesję

IV. Komisja Budżetu i Finansów

24.04.2012 godz. 15:00

 • zapoznanie z kosztami funkcjonowania Gminnego Żłobka w Łochowie
 • materiały na sesję
 • sprawy bieżące

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (3 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (6 kwietnia 2012, 10:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216