TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU STYCZNIU 2013 roku


Posiedzenia Komisji – STYCZEŃ 2013 r.
 
  Komisja Rewizyjna    

 14 .01.2013 godz. 14.00
1) kontrola wydatkowania środków tzw. „kapslowego” za 2011 i 2012 r.

29 .01.2013 godz. 14:00        
1) kontrola sołectw Białe Błota i Przyłęki w zakresie wykorzystania strony internetowej 
2) rozpatrzenie skargi p. Ewertowskiej 

... .01.2013 godz. ....
1) kontrola wydawania pisma „Głos Białych Błot”   


 Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 21.01.2013 godz. 13:00
1) cmentarz komunalny w Białych Błotach
2) podsumowanie roku 2012
3) wnioski wpływające do Komisji;
4) propozycje uchwał;
5) sprawy bieżące,     

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

08.01.2013 14:30
1) ferie zimowe – oferty szkół, świetlic, animatorów sportu, GCK
2) współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
3) kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na 2013 r.
4) plan finansowy GCK na 2013 r.    

22.01.2013 godz. 14:30
1) materiały na sesję
2) sprawy bieżące

Komisja Budżetu i Finansów


09.01.2013 godz. 14.30

1) kształtowanie budżetu 2013  

21.01.2013 godz. 14.30
1) kształtowanie budżetu 2013              

23.01.2013 godz. 14.30
1) podsumowanie pracy Komisji za rok 2012
2) sprawy bieżące
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (3 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (3 stycznia 2013, 09:46:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (17 stycznia 2013, 11:32:34)
Zmieniono: dodatkowa komisja Budżetu i Finansów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1296