TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU LUTYM 2013 roku

Komisja Rewizyjna   ... .02.2013 

1) kontrola sołectw Trzciniec, Zielonka, Ciele w zakresie wydatkowania środków sołeckich 
2) kontrola  wydatków bieżących w COEiS   
3) kontrola GCK za 2012 r.
 
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 

25.02.2013  13:00 
 1) wnioski wpływające do Komisji; 
 2) propozycje uchwał;
 3) sprawy bieżące,         
     
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

 05.02.2013 14:30   
 1) sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
 2)koszt budowy obiektu socjalnego na boisku piłkarskim przy ul. Dębowej w Łochowie 
 3) Przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne (wysokość dopłat z budżetu gminy) struktura organizacyjna Przedszkola WRÓŻKA oraz Gminnego Żłobka w Łochowie             

 26.02.2013 14:30   
 1) materiały na sesję 
 2) sprawy bieżące

 Komisja Budżetu i Finansów 

 26.02.2013 14:30
1) wykonanie uchwał w sprawie opłat targowych za rok 2012 
2) sprawy bieżące 
3) materiały na sesję         

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (28 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (29 stycznia 2013, 09:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145