TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU KWIETNIU 2013 roku

 Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska  
L.p.Data posiedzeniaTematykaUczestnicy 
122.04.2013 godz. 14:30  
1) Propozycje uchwał,  
2) Utrzymanie cmentarza komunalnego w Białych Błotach,  
3) Stan dróg i koszty utrzymania po okresie zimowym. 
1) Wójt Gminy  
2) Prezes ZWiUK  
3) pracownicy Urzędu  Komisji Rewizyjna  

LpData posiedzeniaTematyka
111.04.2013 
godz.13:00,
16.04.2013
godz.15:00
 
1) Kontrola sołectw: Ciele, Zielonka, Trzciniec,  Łochowo i Łochowice w zakresie wydatkowania środków sołeckich; 
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. 


Komisja Budżetu i Finansów
 
L.p.Data posiedzenia Tematyka 
118.04.2013 godz. 14:30 
1) zapoznanie  się z wpłatami opłat targowych z terenu gminy Białe Błota, 
2) zapoznanie się ze sprawozdaniem za I kwartał wykonania budżetu 
3) materiały na sesje. 


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  

L.p.  Termin Tematyka
109.04.2013 r. godz.14.30
1) wizytacja wybranych obiektów sportowych (funkcjonowanie, oferta zajęć dla mieszkańców),
 2) Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Białe Błota programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
3) sprawy bieżące.
2
23.04.2013 r. 
godz.14.30
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, 
2) sprawy bieżące. 


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (28 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (28 marca 2013, 14:30:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 09:48:48)
Zmieniono: kolejny termin Komisji Rewizyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1084