TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W MIESIĄCU CZERWCU 2013 ROKU

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska


 17.06.2013 
godz. 13:00 
1) Propozycje uchwał, 
2) Wywiązanie się z planów inwestycyjnych za rok ubiegły, 
3) Bezpieczeństwo na drogach.
4) Podsumowanie roku 2012 - Absolutorium.


Komisja Rewizyjna

6.06.2013 g. 14:00 
1) Absolutorium; 
2) Kontrola sołectw: Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Murowaniec i Prądki w zakresie wydatkowania środków sołeckich;  Komisja Budżetu i Finansów

19.06.2013 godz. 14:30 
1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r., 
2) materiały na sesje.   
3) Strategia Rozwoju Gminy
4)Sprawy bieżące


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

11.06.2013 r. 
godz.14.30 
1) Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego IKAR,
2) Propozycje organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
3) Analiza przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych zgodnie z kalendarzem, 
4)Informacja o wynikach naboru dzieci do przedszkola "WRÓŻKA".   
17.06.2013 r. 
1) Analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
2) Wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
3) Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (31 maja 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (31 maja 2013, 10:41:11)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (17 czerwca 2013, 14:04:56)
Zmieniono: zmiana terminu KBiF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204