TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU LUTY 2014 R.

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
 20 luty 2014 r.

tematyka: 
1)Kontrola wydatków Urzędu Gminy - wyjazdy służbowe i diety.
2) Rozpatrzenie skargKOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
24 luty 2014 r. godz. 14:00

tematyka: 
1)Podsumowanie inwestycji za 2013 r.,
2)Materiały na sesję,
3)Sprawy bieżące 


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

termin:
18 luty 2014 r. godz. 8:00


tematyka: 
1) Informacja na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014;
3) Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

termin:
25 luty 2014 r. godz. 14:30

tematyka:
1) Opiniowanie projektów uchwał na sesję,
2) Sprawy bieżące


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
24 luty 2014 r. godz. 15:00 

tematyka:
1)Finansowanie oświetlenia w Gminie w poszczególnych miejscowościach,
2) Materiały na sesję,
3) Wolne wnioski.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 14:54:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 10:37:51)
Zmieniono: aktualiz. -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zmienił termin spotkania i zwolał posiedzenie poza planem pracy tj. 24.02.2014 r. zamiast 26 .02.2014 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 994