TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU KWIETNIU 2014 R.

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
3 kwiecień 2014 r. godz. 13:00

tematyka: 
1)Skarga;
2)Sprawy bieżące.

termin:
10 kwiecień 2014 r. godz. 13:00

tematyka: 
1)Dokończenie kontroli wydatków Urzędu Gminy-wyjazdy słuzbowe i diety
2)Dokończenie kontroli internetu szerokopasmowego.

termin:
17 kwiecień 2014 r. godz. 13:00

tematyka: 
1)Skarga.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
23 kwiecień 2014 r. godz. 13:00

tematyka: 
1)Wnioski wpływające do Komisji,
2)Materiały na sesję,
3)Sprawy bieżące 


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

termin:
8 kwiecień 2014 r. godz. 14:30


tematyka: 
1) Analiza sytuacji zaistniałej pomiędzy członkami Związków Zawodowych; Pracowników Pomocy Społecznej w Białych Błotach a pracodawcą; 
2)Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnego Centrum Kultury za 2013 rok (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dotacji celowych).

termin:
22 kwiecień 2014 r. godz. 14:30

tematyka:
1) Plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji; 
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy Białe Błota; 
3) Aprawy bieżące.


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
23 kwiecień 2014 r. godz. 15:00 

tematyka:
1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r..; 
2) Zapoznanie się z realizacją planu finansowego wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013; 
3) Materiały na sesję; 
4) Wolne wnioski.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (28 marca 2014, 12:30:24)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (11 kwietnia 2014, 10:05:46)
Zmieniono: dodano nowy termin Komisji Rewizyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1055