TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
10.09.2014 r. godz. 12:00

tematyka: 
1)Skarga na Kierownika GOPS
2)wnioski wpływające do Komisji;
3)Sprawy bieżące.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
22.09.2014 r. godz. 12:00 

tematyka: 
1)Materiały na sesję; 
2)Wnioski wpływające do Komisji; 
3) Sprawy bieżące.


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

termin:
10.09.2014 r. godz. 14:00

tematyka: 
1) Funkcjonowanie i regulamin Białobłockiej Karty Rodziny;
2) Realizacja umowy dzierżawy i udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum Medyczne Ikar
3) Sprawy bieżące.

termin:
24.09.2014 r. godz. 14:00

tematyka: 
1)Opiniowanie projektów uchwał na sesję;
2)Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
24.09. 2014 r. godz. 15:00 

tematyka:
1) Podsumowanie inwestycji na terenie Gminy Białe Błota w latach 2010-2014; 
2) Materiały na sesję; 
3) Wolne wnioski.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (21 sierpnia 2014, 11:11:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (17 września 2014, 14:49:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 843