TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - LUTY 2015 RKOMISJA REWIZYJNA:

termin:
10.02.2015 r. godz. 10:00 

tematyka: 
1)  Kontrola wydatków związanych z budową chodnika w Trzcińcu w 2014 r.;
2) Kontrola stanu zadłużenia ZWiUK
3) Kontrola zasadności przedłużenia autobusu 92 do Łochowa;
4) Skarga.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
04.02.2015 r. godz. 14:00 - Komisja odbędzie się w Zakładzie Aktywnosci Zawodowej, przy ul. Centrlanej 27a

tematyka: 
1) Sprawy bieżące.

termin:
18.02.2015 r. godz. 14:00

tematyka: 
1)Bezpieczeństwo w gminie;
2) Materiały na sesję;  
3) Sprawy bieżące.


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:

termin:
19.02.2015 r. godz. 12:00 

tematyka: 

1)Realizacja umowy zawartej pomiędzy Gminą Biale Blota,a Przychodnią Ikar;
2)Sprawozdanie GOPS za 2014 r.;
3) Materiały na sesję;
4) Wolne wnioski.

termin:
26.02.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1)Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2014 r.;
2)Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2014 r. przez kluby sportowe oraz plany działalności klubów i Orlików na 2015. 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
23.02.2015 r. godz. 14:00 

tematyka:
1) Zapoznanie się z realizacją inwestycji w roku 2014 i poniesionymi wydatkami na ich realizację;
2) Materiały na sesję; 
3) Wolne wnioski.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (21 stycznia 2015, 09:44:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (3 lutego 2015, 08:33:23)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1014