TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - KWIECIEŃ 2015 R

KOMISJA REWIZYJNA:


termin:

14.04.2015 r. godz. 13:00 


tematyka: 

1)Wydatkowanie środków sołeckich Białych Błotach za 2014 r.

2) Sprawy bieżące.


KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:


termin:

15.04.2015 r. godz. 14:00 


tematyka: 

1) Zmiana Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Białe Błota.


termin:

22.04.2015 r. godz. 14:00 


tematyka: 

1)Informacja Prezesa ZWiUK nt. funkcjonowania spółki.

2)Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

3)Sprawy bieżące.


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:


termin:

16.04.2015 r. godz. 10:00 - Aula Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1 a.


tematyka: 

1)Przygotowania do wprowadzenia rozszerzenia Karty Dużej Rodziny na terenie gminy.

2)Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.


termin:

23.04.2015 r. godz. 9:30 


tematyka:

1)Materiały na sesję.

2)Wolne wnioski.

3)Dostępność opieki medycznej i profilaktyki zdrowia w gminnych placówkach oświatowych- komisja wyjazdowa.


WSPÓLNE POSIEDZENIE WSZYSTKICH KOMISJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA:

termin:

24.04.2015 r. godz. 14:00 - Aula Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1 a.

tematyka: 

1)Przygotowania do wprowadzenia rozszerzenia Karty Dużej Rodziny na terenie gminy.


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:


termin:

27.04.2015 r. godz. 14:00


tematyka:

1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał 2015 roku na podstawie sprawozdania.

2) Materiały na sesję; 

3) Wolne wnioski.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 kwietnia 2015, 09:01:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (22 kwietnia 2015, 15:10:38)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 753