TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - MAJ 2015 R

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:

11.05.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 

1. Wydatkowanie środków sołeckich Łochowa za 2014 r.;
2. Sprawy bieżące.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
20.05.2015 r. godz. 14:00 

tematyka: 

1. Opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy Białe Błota - propozycje rozwiązania problemu wysokości opłat w 2016 r.
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję;
3. Sprawy bieżące.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:

termin:
07.05.2015 r. godz. 10:00 

tematyka: 

1. Stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Przygotowanie do sezonu - komisja wyjazdowa

termin:
21.05.2015 r. godz. 12:00 

tematyka: 

1. Działalność GOPS dotycząca aktywizacji zawodowej i zasady przydzielania pomocy finansowej podopiecznym;
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:

21.05.2015 r. godz. 14:00 

tematyka:

1. Zapoznanie się ze wstępną informacją dotyczącą zakresów, realizacji zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon-Łochowo oraz realizacja wniosku dofinansowania przedmiotowej inwestycji;

2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję;

3. Wolne wnioski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (29 kwietnia 2015, 12:03:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (19 maja 2015, 08:15:51)
Zmieniono: zmiana terminu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685