TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - PAŹDZIERNIK 2015 R

KOMISJA REWIZYJNA:

termin:
20.10.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1. Kontrola wydatkowania środków sołeckich miejscowości Łochowa od 2010 r - 2014 r.;
2. Sprawy bieżące.

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:

termin:
21.10.2015 r. godz. 14:00 

tematyka: 
1) Inwestycje
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:

termin:
15.10.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1) Przekazanie w zarząd właściwym jednostkom placów sołeckich oraz obiektów rekreacyjnych.
2) Działalność GCK:
- sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015
- wynik inwentaryzacji księgozbioru GCK
- sytuacja lokalowa GCK.

termin:
22.10.2015 r. godz. 13:00 

tematyka: 
1) Omówienie projektów uchwał.
2) Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

termin:
26.10.2015 r. godz. 14:00 

tematyka:
1) Analiza wpływów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w latach 2013, 2014 i I półrocze 2015.
2) Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję.
3) Wolne wnioski.

KOMISJA DORAŹNA ds.  zmian statutów jednostek pomocniczych:
termin:
13.10.2015 r. godz. 11:00 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 października 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (1 października 2015, 13:45:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 października 2015, 14:31:24)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 529