TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BIAŁE BŁOTA - maj 2017 r.

Komisja Rewizyjna

termin:
11.05.2017 r. godz. 13:00

tematyka
1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Komisji.


termin:
18.05.2017 r. godz. 13:00

tematyka
1. Czynności kontrolne umów cywilno-prawnych.
2. Absolutorium.
3. Sprawy bieżące.

termin:
24.05.2017 r. godz. 11:00

tematyka
1. Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2017
2. Absolutorium.

termin:
29.05.2017 r. godz. 12:00

tematyka
1. Absolutorium.


Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

termin:
24.05.2017 r. godz. 13:30

tematyka:
1) Inwestycje.
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

termin:
10.05.2017 r. godz. 12:00

tematyka
1)Przygotowanie gminnych placów zabaw do sezonu wiosenno-letniego - komisja wyjazdowa

termin:
25.05.2017 r. godz. 14:00

tematyka
1) Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.
2) Materiały na sesję.
3) sprawy bieżące i wolne wnioski.


Komisja Budżetu i Finansów

termin:
29.05.2017 r. godz. 14:00

tematyka:
1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za 2016 rok.
2) Materiały na sesję.
2) Sprawy bieżące.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (21 kwietnia 2017, 09:04:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 maja 2017, 14:03:46)
Zmieniono: dodano posiedzenie Komisji Rewizyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448