Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
 
Wójt Gminy Białe Błota 
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.  Projekt Programu współpracy dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: Zarządzenia Wójta oraz Organizacje Pozarządowe), www.bialeblota.pl (zakładka: Sport i Rekreacja) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.

Projekt programu (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (8 października 2014)
Opublikował: Marek Jakubowski (9 października 2014, 08:54:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (14 października 2014, 12:02:42)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1062