konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W Gminie Białe Błota zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Termin konsultacji  19.12.2013 -  31.12.2013 r.

 Treść projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

Projekt Programu Współpracy na 2014 r. (63kB) word

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pasek (19 grudnia 2013)
Opublikował: Andrzej Pasek (3 stycznia 2014, 11:53:32)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (3 stycznia 2014, 12:42:49)
Zmieniono: dodanie Projektu Programu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1091