Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Protokół konsultacji projektu 'Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (8 listopada 2016)
Opublikował: Andrzej Pasek (16 listopada 2016, 11:35:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496