Uchwała Nr XVII / 175 / 2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconego zadania.
treść uchwały (33kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 15:32:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2019