zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom z 29.11.2012


Uchwała nr RGK.0007.156.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 567.), uchwala się co następuje: 
§ 1. W uchwale nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom wprowadza się następujące zmiany:  
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Nadać nazwy ulicom w miejscowości Lisi Ogon Gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały: Bydgoska, Cicha, Diamentowa, Dożynkowa, Drzewna, Dworska, Gajowa, Gminna, Handlowa, Hubertusa, Igrzyskowa, Jantarowa, Jeździecka, Kłosowa, Kręta, Krótka, Kurierska, Lazurowa, Łanowa, Łąkowa, Łowiecka, Łowiskowa, Myśliwska, Notecka, Nowowiejska, Olimpijska, Orna, Parkowa, Piesza, Platynowa, Plażowa, Pocztowa, Pogodna, Polna, Potokowa, Potulicka, Północna, Prosta, Przełajowa, Przy Kanale, Przy Lesie, Przyjazna, Pszczela, Rekreacyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Sarnia, Sielska, Sierpowa, Siewna, Skośna, Słoneczna, Słonecznikowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Starowiejska, Startowa, Stawowa, Stroma, Strzelecka, Szczecińska, Szlachecka, Tatarakowa, Toruńska, Twarda, Urodzajna, Usługowa, Wiejska, Wiklinowa, Wodna, Wspólna, Zacisze, Zajęcza, Zakątek, Zbożowa, Złota, Żniwna, Żywiecka."  
2) załącznik nr 1 do uchwały nr X/95/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z Uchwałą nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 256/12, funkcjonującej jako dojazd wyłącznie do przedmiotowej nieruchomości, położonej w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota, została nadana nazwa ulicy Dzika. Z uwagi na kłopoty jakie sprawia przyporządkowanie jednej posesji do ulicy, właściciele działki o numerze ewidencyjnym 256/12 wnieśli o usunięcie z obowiązujących nazw ulic - ulicy Dzikiej i nadanie numeru porządkowego od ulicy Zajęczej, do której działka posiada bezpośredni dostęp.  
Wykreślenie nazwy ulicy Dzikiej, z Uchwały nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r., pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka, pismem z dnia 07 listopada 2012r. Z uwagi na powyższe właściwym jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.156.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik plik do pobrania (236kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 3421 z dnia 2012-12-07


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:59:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109