Uchwała nr RGK.0007.104.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr RGK.0007.104.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje: 


§ 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych następujące drogi, których przebieg przedstawiono na załączniku do niniejszej uchwały: 
1. Ulica Albatrosa w miejscowości Murowaniec: od ul. Sokolej, do ul. Słowiczej, po terenie działek nr: cz.82/3, cz.83/21, 80/32, 95/9, 80/31, 95/10, 80/40, 122/5, 123/11, oznaczona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ulica Bażancia w miejscowości Murowaniec: od ul. Szkolnej do ul. Strusiej, po terenie działek: 138/10, 139/26 oznaczona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Ulica Bielika w miejscowości Murowaniec: od ul. Jaskółczej do ul. Gołębiej, po terenie działek: 59/8, 60/14, oznaczona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Ulica Bobrowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Kormoraniej do ul. Patrolowej (znajdującej się w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński), po terenie działek: 118/9, 117/13, oznaczona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Ulica Cietrzewia w miejscowości Murowaniec: od ul. Szkolnej do ul. Bażanciej, po terenie działki: 138/11, oznaczona w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 
6. Ulica Czysta w miejscowości Murowaniec: od ul. Kormoraniej do ul. Patrolowej (znajdującej się w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński), po terenie działki: 118/24, oznaczona w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 
7. Ulica Dropa w miejscowości Murowaniec: od ul. Żurawiej do ul. Strusiej, po terenie działki: 80/24, oznaczona w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 
8. Ulica Drozda w miejscowości Murowaniec: od ul. Strusiej do ul. Stepowej, po terenie działki: 104/29, oznaczona w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 
9. Ulica Dzięcioła w miejscowości Murowaniec: od ul. Sowiej do działki nr 32/4, po terenie działek: 32/9, 34, 65/9, oznaczona w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 
10. Ulica Gawronia w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Drozda, po terenie działek: 65/7, 66, 104/25, 104/27, 67/25, 67/35, oznaczona w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 
11. Ulica Gołębia w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Agatowej, po terenie działek: 60/14, 58/4, 61, 65/5, oznaczona w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. 
12. Ulica Jaskółcza w miejscowości Murowaniec: od ul. Sokolej do drogi wewnętrznej biegnącej przez działkę nr 16, po terenie działek: 24, 25/13, 55, 54/8, oznaczona w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 
13. Ulica Jastrzębia w miejscowości Murowaniec: od ul. Czajki do ul. Sokolej, po terenie działek: 49/8, 48, 65/6, 41/1, 40/1, 58/3, 31/8, 30/9, 57/12, 28/3, 26/12, 25/10, 23/10, 22/4, 21/6, 53/3, 51/5, 50/5, 67/35, 68/12, oznaczona w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały. 
14. Ulica Kanarkowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Agatowej do do ul. Ptasiej, po terenie działki: 104/26, oznaczona w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały. 
15. Ulica Kawki w miejscowości Murowaniec: od ul. Drozda do ul. Kolibra, po terenie działki: 104/30, oznaczona w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały. 
16. Ulica Kolibra w miejscowości Murowaniec: od ul. Strusiej do ul. Łochowskiej (droga powiatowa), po terenie działek: 104/31, 111/14, oznaczona w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały. 
17. Ulica Kormorania w miejscowości Murowaniec: od ul. Nurzyka do ul. Bobrowej, po terenie działek: 95/11, 80/33, 93/12, 118/24, oznaczona w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały. 
18. Ulica Kosa w miejscowości Murowaniec: od ul. Dalekiej do ul. Dropa, po terenie działki: 80/22, oznaczona w załączniku nr 18 do niniejszej uchwały. 
19. Ulica Krucza w miejscowości Murowaniec: od ul. Strusiej do ul. Kawki, po terenie działki: 104/30, oznaczona w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały. 
20. Ulica Kukułcza w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Sokolej, po terenie działki: 53/6, oznaczona w załączniku nr 20 do niniejszej uchwały. 
21. Ulica Łabędzia w miejscowości Murowaniec: od ul. Nurzyka do ul. Żurawiej, po terenie działki: 80/27, oznaczona w załączniku nr 21 do niniejszej uchwały. 
22. Ulica Nad Potokiem w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do działki nr 30/5, po terenie działki: 30/10, oznaczona w załączniku nr 22 do niniejszej uchwały. 
23. Ulica Nurzyka w miejscowości Murowaniec: od granicy obrębu ewidencyjnego Murowaniec do ul. Albatrosa, po terenie działek: 30/10, 80/34, oznaczona w załączniku nr 23 do niniejszej uchwały. 
24. Ulica Orla w miejscowości Murowaniec: od ul. Kormoraniej do ul. Patrolowej (znajdującej się w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński), po terenie działki: 93/12, oznaczona w załączniku nr 24 do niniejszej uchwały. 
25. Ulica Papuzia w miejscowości Murowaniec: od ul. Agatowej do ul. Ptasiej, po terenie działki: 104/24, oznaczona w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały. 
26. Ulica Pawia w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Bielika, po terenie działek: 56/1, 57/11, oznaczona w załączniku nr 26 do niniejszej uchwały. 
27. Ulica Pelikana w miejscowości Murowaniec: od ul. Sokolej do ul. Łabędziej, po terenie działek: 80/36, 80/35, oznaczona w załączniku nr 27 do niniejszej uchwały. 
28. Ulica Ptasia w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do drogi powiatowej, ul. Łochowskiej, po terenie działki 104/33, oznaczona w załączniku nr 28 do niniejszej uchwały. 
29. Ulica Puchacza w miejscowości Murowaniec: od ul. Żurawiej do ul. Strusiej, po terenie działki: 80/25, oznaczona w załączniku nr 29 do niniejszej uchwały. 
30. Ulica Stepowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Ptasiej do ul. Szkolnej, po terenie działek: 80/36, 80/35, oznaczona w załączniku nr 30 do niniejszej uchwały. 
31. Ulica Skowronka w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Bielika, po terenie działek: 58/2, 57/10, oznaczona w załączniku nr 31 do niniejszej uchwały. 
32. Ulica Sowia w miejscowości Murowaniec: od ul. Gołębiej do ul. Gawroniej, po terenie działek: 65/10, 64/6, 64/14, oznaczona w załączniku nr 32 do niniejszej uchwały. 
33. Ulica Sójcza w miejscowości Murowaniec: od ul. Szkolnej do ul. Patrolowej (znajdującej się w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński), po terenie działek: 122/8, 122/9, 119/22, oznaczona w załączniku nr 33 do niniejszej uchwały. 
34. Ulica Spacerowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Jastrzębiej do ul. Sokolej, po terenie działek: 53/5, 51/5, oznaczona w załączniku nr 34 do niniejszej uchwały. 
35. Ulica Staroszkolna w miejscowości Murowaniec: od drogi powiatowej - ul. Łochowskiej do ul. Wierzbowej, po terenie działek: 117/13, 77/8, 117/11, oznaczona w załączniku nr 35 do niniejszej uchwały. 
36. Ulica Stokrotki w miejscowości Murowaniec: od ul. Wierzbowej do działki nr 196/4, po terenie działek: 350/3, 194, 182/6, 182/8, 186/6, 186/9, 189/3, oznaczona w załączniku nr 36 do niniejszej uchwały. 
37. Ulica Strusia w miejscowości Murowaniec: od ul. Sokolej do ul. drogi powiatowej – ul. Łochowskiej, po terenie działek: 80/23, 104/23, 98, 103/9, 80/26, 104/22, 122/7, 138/12, 123/10, 125/8, 137, oznaczona w załączniku nr 37 do niniejszej uchwały. 
38. Ulica Szkolna w miejscowości Murowaniec: od ul. Kormoraniej do drogi powiatowej - ul. Łochowskiej, po terenie działek: 117/13, 104/21, 111/13, 139/27, 80/29, 122/6, 80/30, 95/11, 119/23, oznaczona w załączniku nr 38 do niniejszej uchwały. 
39. Ulica Szmaragdowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Papuziej do ul. Myśliwskiej, po terenie działki: 104/24, oznaczona w załączniku nr 39 do niniejszej uchwały. 
40. Ulica Wjazdowa w miejscowości Murowaniec: od ul. Jaskółczej do działki nr 27/1, po terenie działek: 25/13, 26/7, oznaczona w załączniku nr 40 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W celu prawidłowego administrowania nowymi ulicami, konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załączniki:
Załącznik nr 1 (218kB) pdf
Załącznik nr 2 (219kB) pdf
Załącznik nr 3 (171kB) pdf
Załącznik nr 4 (295kB) pdf
Załącznik nr 5 (113kB) pdf
Załącznik nr 6 (168kB) pdf
Załącznik nr 7 (146kB) pdf
Załącznik nr 8 (140kB) pdf
Załącznik nr 9 (186kB) pdf
Załącznik nr 10 (92kB) pdf
Załącznik nr 11 (251kB) pdf
Załącznik nr 12 (224kB) pdf
Załącznik nr 13 (241kB) pdf
Załącznik nr 14 (167kB) pdf
Załącznik nr 15 (167kB) pdf
Załącznik nr 16 (469kB) pdf
Załącznik nr 17 (188kB) pdf
Załącznik nr 18 (182kB) pdf
Załącznik nr 19 (140kB) pdf
Załącznik nr 20 (145kB) pdf
Załącznik nr 21 (173kB) pdf
Załącznik nr 22 (160kB) pdf
Załącznik nr 23 (71kB) pdf
Załącznik nr 24 (164kB) pdf
Załącznik nr 25 (173kB) pdf
Załącznik nr 26 (139kB) pdf
Załącznik nr 27 (140kB) pdf
Załącznik nr 28 (182kB) pdf
Załącznik nr 29 (175kB) pdf
Załącznik nr 30 (197kB) pdf
Załącznik nr 31 (162kB) pdf
Załącznik nr 32 (165kB) pdf
Załącznik nr 33 (288kB) pdf
Załącznik nr 34 (166kB) pdf
Załącznik nr 35 (188kB) pdf
Załącznik nr 36 (131kB) pdf
Załącznik nr 37 (219kB) pdf
Załącznik nr 38 (224kB) pdf
Załącznik nr 39 (150kB) pdf
Załącznik nr 40 (158kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3349 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 09:53:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 10:39:02)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1052