Uchwała Nr RGK.0007.92.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.92.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „aleja Ofiar Hitleryzmu.” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 835/1, 1994/1, 843/2, 843/3, 2181, 2184, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 1999/1, 2174, 1994/2, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2182 i 2096 w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.92.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.
plik do pobrania (332kB) pdf


Uzasadnienie
Do Urzędu Gminy Białe Błota wpłynął wniosek Związku Kombatantów RP i Bylych Więźniów Politycznych Koło w Białych Błotach oraz Związek Żołnierzy WP Koło nr 1 w Bydgoszczy, o nadanie nazwy drodze w miejscowości Białe Błota, „aleja Ofiar Hitleryzmu”.
Przedmiotowa droga gminna nr 051736 c, stanowi działki o numerach ewidencyjnych: 835/1, 1994/1, 843/2, 843/3, 2181, 2184, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 1999/1, 2174, 1994/2, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2182 i 2096 w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota i jest własnością Gminy Białe Błota.
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804